De doelstelling van SAV is het in stand houden en het voor het publiek toegankelijk maken en houden van de kunstwerken.

De werkplek van de beeldhouwer André Volten alsmede al hetgeen bevorderlijk is tot dat doel en hetgeen bijdraagt aan de kennis en de documentatie van de persoon en het werk van de beeldhouwer André Volten.

De Stichting tracht dit doel ondermeer te bereiken door:

•    Het verwerven van de beelden van André Volten

•    Het in stand houden van het werk

•    Het verkrijgen en verzamelen van documentatie in de meest ruime zin met betrekking tot de persoon en het werk van André Volten

•    Het exposeren en het doen exposeren van het werk van André Volten alsmede het verzorgen van publicaties met betrekking tot André Volten en zijn werk in de openbare ruimte

•    Het in stand houden van het atelier van AV.
Concrete activiteiten

1.    Openstellen van voormalige woning en atelier van André Volten

2.    Plaatsen van de topstukken in een museaal kader

3.    Digitaliseren van oeuvre

4.    Vinden van een depot voor de opslag van de kunstwerken