Bestuur
Het bestuur van Stichting André Volten bestaat sinds 1-06-2017 uit de volgende leden:

Rob Post, voorzitter
Lex Brans, secretaris
Dick Reinders, penningmeester
Jan Donkers
Jannet van Zadelhoff
Benno van Tilburg
Sanneke Stigter

Trude Hooykaas, adviseur van bestuur