Het bestuur van de Stichting André Volten bestaat uit de volgende leden

Rob Post, voorzitter

Lex Brans, secretaris

Dick Reinders, penningmeester

Benno van Tilburg

Trude Hooykaas, adviseur van bestuur

Sanneke Stigter, adviseur

Governance Code:

Het bestuur onderschrijft de Governance Code Cultuur

ANBI:

Stichting André Volten beschikt over de ANBI Cultuur status